045 130 8799 jouni@jounilehto.fi

TYÖNANTAJILLE JA JULKISILLE ORGANISAATIOILLE

Yli 15 vuoden päihdetyön kokemuksella uskallan esittää, että suhde päihteisiin on merkittävin yksittäinen työkykyymme ja hyvinvointiimme vaikuttava tekijä.


Useissa yrityksissä on kyllästytty krapulapäiviin!
Riippuvuuskäyttäytyminen näkyy poissaoloina, työtapaturmina, sairaudenhoitokustannuksina ja sitä kautta yrityksen tuloksessa. Usein työpaikalla vallitsee salailun ja kyräilyn ilmapiiri. Tuttua? Ikävä kyllä usein ajatellaan, että on kysymys ilmiöstä, jolle ”ei vaan voi mitään”.

Olen jyrkästi eri mieltä!

Riittävän varhain tehty kunnollinen väliintulo säästää työnantajaa ja työyhteisöä jopa vuosien kärsimykseltä ja taloudellisilta menetyksiltä. On olemassa lukuisia ratkaisuja vähentää työpaikkojen päihteisiin liittyviä kustannuksia. Työnantajana voit yhteistyössä kanssani laittaa alulle prosessin, jonka tarkoituksena on auttaa työntekijöitä, joilla on ongelmia alkoholin tai muiden haitallisten riippuvuuksien kanssa.

Mitä aikaisemmin riippuvuusongelma huomataan ja sitä aletaan hoitaa, sitä todennäköisemmin ihminen alkaa toipua ja palaa työyhteisönsä täysivertaiseksi jäseneksi. Näin säästytään muun muassa ennenaikaisilta eläköitymisiltä, joista koostuu viimeisimmälle työnantajalle merkittäviä kustannuksia.

Paras varhaisen havahtumisen ja
puheeksioton resurssi on itse työyhteisö!

Suurin työkyvyttömyyttä, sairauksia ja ennenaikaisia työikäisten kuolemia aiheuttava tekijä on päihteiden väärinkäyttö. Päihdetilastollisen vuosikirjan mukaan työikäisillä miehillä joka kuudes ja naisilla joka kymmenes kuolemantapaus on alkoholisairauksien aiheuttama.

Työpaikoilta hoitoon ohjautuu vain jäävuoren huippu. Ongelmat ovat myös saattaneet näkyä jo vuosia ja niistä on vaiettu ja niitä on katseltu sormien läpi. Etenevään riippuvuussairauteen sairastuneen ihmisen tila on pahentunut ajan myötä ja työkyky laskenut sellaiselle tasolle, että paljoa ei ole enää tehtävissä.

Riittävän varhain tehty kunnollinen väliintulo säästää työnantajaa ja työyhteisöä jopa vuosien harmeilta ja taloudellisilta menetyksiltä. Samoin itse riippuvuuteen sairastunut työntekijä saa ajoissa apua.

Työntekijöiden liiallisella päihteidenkäytöllä on merkittävä vaikutus työntekemisen kustannuksiin. Esimerkiksi alkoholinkäyttöön liittyvät ongelmat työpaikalla eivät rajoitu pelkästään juomiseen työaikana: liiallinen alkoholinkäyttö aiheuttaa mm. hajamielisyyttä työssä, vähentää tuottavuutta ja näkyy lisääntyneinä työterveyshoidon kustannuksina, työtapaturmina, poissaoloina sekä ennenaikaisina eläkkeinä.

Taustatietoa päihdesairauksien kustannuksista

Taustatietoa päihdesairauksien kustannuksista

Vuonna 2015 Kansaneläkelaitoksen myöntämiä eläkkeitä, joissa alkoholi- tai muu päihdesairaus oli osana diagnoosia, oli 11 215 kpl. Eläkkeistä, joissa alkoholi tai muut päihteet olivat pääsairautena, vastaava luku oli 2368 kpl. Yksityisen ja julkisen sektorin työeläkkeistä päihdesairaudet olivat mukana 7380 myönnetyssä eläkkeessä ja pääsairautena 2942 eläkkeessä (THL: Päihdetilastollinen vuosikirja 2016). Näistä ihmisistä yli puolet eläköityi työelämästä. Eläkkeiden ja sairauspäivärahojen alkoholihaittakustannukset vuonna 2013 olivat 188 – 274 miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan päihteidenkäytön haittakustannukset yhteiskunnalle ovat vuositasolla luokkaa 1264 – 1467 miljoonaa euroa. (THL: Päihdehaittakustannukset 2015)

Työntekijät, joilla on ongelmia päihteiden kanssa, eivät jätä ongelmiaan kotiin kun tulevat työpaikalle. Yhdelläkään työnantajalla ei ole varaa vaarantaa työturvallisuutta vain toivomalla että ”he eivät tekisi niin”.

Suurin osa riippuvuusongelmaisista käy töissä. THL:n arvion mukaan 63 % alkoholiriippuvuusdiagnoosin kriteerit täyttävistä ihmisistä on työelämässä. Kuitenkin vain kourallinen työntekijöistä ja heidän perheenjäsenistään, joilla on riippuvuusongelmia, saavat apua. Tutkimusten mukaan alle 10 % työtä tekevistä ihmisistä, joilla on vakavia päihdeongelmia, saavat tarvitsemaansa hoitoa. (George Washington Medical Center: Workplace screening & Brief Intervention, 2008) Kaiken kaikkiaan noin kahdeksalla prosentilla koko populaatiosta on diagnosoitavissa oleva alkoholiriippuvuus mutta vain alle prosentilla tämä diagnoosi on tehty.

Riippuvuussairauksien kustannuksia työnantajille:

 • Kaksinkertaiset työterveyskustannukset muihin työntekijöihin verrattuna
 • 3,5 kertaa suurempi todennäköisyys loukkaantua työpaikalla sattuneissa onnettomuuksissa, joista on aiheutunut vammautumisia ja korvauksia
 • Tutkimusten mukaan joka viides työntekijä on joskus joutunut vaaraan tai loukkaantunut työpaikalla, joutunut työskentelemään enemmän, tekemään jo tehtyä työtä uudelleen, tai peittelemään työn jälkeä jonkun työtoverinsa riippuvuusongelman seurauksena (TTL)
 • Yli puolet riippuvuusongelmaisten perheenjäsenistä raportoi, että heidän työkykynsä ja toimintakykynsä kotona on alentunut perheenjäsenen juomisen tai muun riippuvuuden vuoksi

(https://www.alcoholcostcalculator.org/)

Tarjoan työnantajille yksilöllisesti räätälöityjä palveluja riippuvuusproblematiikan käsittelyyn työyhteisössä joka tasolla: koulutuksesta ja puheeksiottokonsultaatiosta aina päihdeohjelmien laatimiseen.

Koko henkilöstön koulutus:

 • Informatiivinen havahdutuspaketti 2500€ (+ALV 24%) / päivä
 • 1500€ (+ALV 24%) / puoli päivää + kulut

Esimiesten / työturvallisuushenkilöiden / luottamusmiesten koulutus

 • 2500€ (+ALV 24%) / päivä
 • 1500€ (ALV 24%) / puoli päivää + kulut

Päihdetyöryhmän sekä päihdeohjelman kehittäminen ja päivittäminen

 • 2500€ (ALV 24%) / päivä
 • 1500€ (ALV 0%) / puoli päivää + kulut

Konsultaatiot päihdeasioissa

 • Yksilö/casekonsultaatio 150€/h
 • Konsultaatio esimiehille kriisitilanteisiin 300€/1,5h

Koulutukset voidaan sisällyttää osaksi laajempaa työhyvinvointikokonaisuutta, jolloin siihen voi liittyä esimerkiksi liikuntaan, mielenterveysongelmiin, tupakoinnin haittavaikutuksiin, diabetekseen, liikalihavuuteen, kohonneeseen verenpaineeseen liittyvää koulutusta.

Oletko perustamassa päihdetyön hoito- tai kuntoutusyksikköä? Tai onko työyhteisönne toiminta laajenemassa päihdetyöhön? Tarvitsetteko rautaisen ammattilaisen kokemusta ja näkemystä toiminnan käynnistämiseen tai suunnan selkeyttämiseen?

Ota yhteyttä!

JOUNI LEHTO

Jouni Lehto on riippuvuussairauksien eturivin asiantuntija ja kouluttaja, sekä kokenut päihdeterapeutti.

Jouni yritti pitkälle aikuisikään asti hallita jo nuorena syntyneitä vaikeita riippuvuuksiaan – huonolla menestyksellä. Perustavanlaatuisten oivallusten ja ennen kaikkea toisenlaisen toimimisen kautta alkoi Jounin oma toipuminen ja suuntaaminen kohti onnellista ja tasapainoista elämää, jota on jatkunut jo yli 17 vuoden ajan. Työssään Jouni käyttää erilaisia toimivia ammatillisia menetelmiä. Ennen kaikkea hänet tunnetaan intensiivisestä, inhimillisestä ja empaattisesta kyvystä suhtautua asiakkaisiinsa.

Jouni on auttanut yli 15 vuoden työuransa aikana satoja riippuvaisia, riippuvaisten läheisiä, sekä työyhteisöjä riippuvuuksista vapaaseen, luovaan ja hyvään elämään.

Jounin selkeä ja hyväksi todettu konsepti tehdä päihdetyötä voi auttaa myös sinua!

“Missioni on auttaa erilaisissa elämäntilanteissa ja elämänvaiheissa olevia ihmisiä, joiden arkea on riippuvuus päihteisiin ja sen seuraukset alkaneet haitata. Toipuminen on mahdollista!”

Jounin filosofiaa ja viitekehyksiä

Kolmesta asiasta suhtessa riippuvuuteen olen tullut näinä vuosina vakuuttuneeksi. Ensimmäinen on se, että jos jos asioille ei tee mitään, on edessä koko ajan jyrkkenevä alamäki joka ennemmin tai myöhemmin johtaa todella vakaviin seurauksiin. Toinen on, että yksin ei monikaan tämän asian kanssa pärjää. Eikä tarvitsekaan. Kolmas, se varsinainen ilosanoma on, että asialle oikeasti voi tehdä jotain! Ilon ja erilaisista, pienistä ja isoista asioista nauttimisen voi saada takaisin osaksi elämää.

Työskentelyäni ohjaa pitkä kokemus sosiaali- ja terveysalan asiakastyöstä, yhteisöllinen ajattelu, realiteettiterapia ja valinnan teoria, 12 askeleen toipumisohjelman ammtillinen soveltaminen sekä kokemus erilaisten mindfulness- tekniikoiden käytöstä. Realiteettiterapia on opetuksellinen ajattelutapa, jossa pyritään tutustumaan omiin uskomuksiin ja niitten vaikutukseen omiin valintoihin. Niitä tarkastelemalla saadaan uusia näkökulmia ja ennen kaikkea uusia ja toimivampia tapoja ja käyttäytymismalleja olla itsensä ja läheistensä kanssa.

Erityisosaamistani ja mielenkiintoni kohteita ovat erityisesti erilaiset riippuvuudet mutta myös ihmissuhteet, yhteisölliset ilmiöt ja erilaiset tietoista läsnäoloa lisäävät metodit.

Henkilökohtaista ”perstuntumaa” minulla on elämän nurjista, vähemmän miellyttävistäkin puolista. Toisaalta kosolti kokemusta on kertynyt myös selviämisestä ja toipumisesta: vaikeina ja toivottomanakin pitämistäni umpikujista ja niiden jälkeisestä toipumisesta ja tavallisesta elämästä.

Harrastuksiini kuuluu jokapäiväisen lukemisen ja kirjoittamisen lisäksi musiikki, sekä liikunta, jota olenkin alkanut yhdistää erilaiseen ammatilliseen osaamiseeni.

OTA YHTEYTTÄ JOUNIIN

Jouni Lehto

13 + 11 =

Jounin työssään käyttämät viitekehykset:

realiteettiterapia, valinnan teoria, motivoiva haastattelu, MBSR, Lead Management

Avainsanat:

Päihteet, päihdetyö, motivaatio, henkinen ergonomia, stressinhallinta, tavoitteenasettelu, keskittyminen, rentoutuminen, flow- tila, itseen kohdistuvat uskomukset, elämänhallinta, erilaiset ihmissuhteet ja kohtaaminen

Yhteystiedot:

jouni(at)jounilehto.fi
+358 503514090

Follow Me

Lahti, Finland

jouni@jounilehto.fi

+358 45 130 8799