facebook_pixel

RIIPPUVUUDET

IHMISSUHTEET

JOHTAMINEN

RIIPPUVUUSOSAAMINEN

TYÖNANTAJILLE JA JULKISILLE ORGANISAATIOILLE

Lue lisää

Yli 15 vuoden päihdetyön kokemuksella uskallan esittää, että suhde päihteisiin on merkittävin yksittäinen työkykyymme ja hyvinvointiimme vaikuttava tekijä.

Useissa yrityksissä on kyllästytty krapulapäiviin! Riippuvuuskäyttäytyminen näkyy poissaoloina, työtapaturmina, sairaudenhoitokustannuksina ja sitä kautta yrityksen tuloksessa. Usein työpaikalla vallitsee salailun ja kyräilyn ilmapiiri. Tuttua?

Ikävä kyllä usein ajatellaan, että on kysymys ilmiöstä, jolle ”ei vaan voi mitään”.

Olen jyrkästi eri mieltä!

Riittävän varhain tehty kunnollinen väliintulo säästää työnantajaa ja työyhteisöä jopa vuosien kärsimykseltä ja taloudellisilta menetyksiltä.

On olemassa lukuisia ratkaisuja vähentää työpaikkojen päihteisiin liittyviä kustannuksia.

Työnantajana VOIT yhteistyössä kanssani laittaa alulle prosessin, jonka tarkoituksena on auttaa työntekijöitä, joilla on ongelmia alkoholin tai muiden haitallisten riippuvuuksien kanssa.

Mitä aikaisemmin riippuvuusongelma huomataan ja sitä aletaan hoitaa, sitä todennäköisemmin ihminen alkaa toipua ja palaa työyhteisönsä täysivertaiseksi jäseneksi.

Näin säästytään mm. ennenaikaisilta eläköitymisiltä, joista koostuu viimeisimmälle työnantajalle merkittäviä kustannuksia.

Tarjoan työnantajille yksilöllisesti räätälöityjä palveluja riippuvuusproblematiikan käsittelyyn työyhteisössä joka tasolla: koulutuksesta ja puheeksiottokonsultaatiosta aina päihdeohjelmien laatimiseen.

Esimerkkejä palveluista ja hinnoista:

 • koko henkilöstön koulutus
  • informatiivinen havahdutuspaketti
  • 1200€ (+ALV24%) / päivä, 700€ (+ALV24%) / puoli päivää + kulut
 • esimiesten / työturvallisuushenkilöiden / luottamusmiesten koulutus
  • 1200€ (+ALV24%) / päivä, 700€ (+ALV24%) / puoli päivää + kulut
 • päihdetyöryhmän sekä päihdeohjelman kehittäminen ja päivittäminen
  • 1200€ (+ALV24%) / päivä, 700€ (+ALV24%) / puoli päivää + kulut
 • konsultaatiot päihdeasioissa
  • yksilö/casekonsultaatio 120€/h
  • konsultaatio esimiehille kriisitilanteisiin 250€/1,5h

 

 • TASANNE
  • riippuvuuden arviointipalvelu 4 viikon verkkokurssina
   • hinta 390€/henkilö

 

Koulutukset voidaan sisällyttää osaksi laajempaa työhyvinvointikokonaisuutta, jolloin siihen voi liittyä esim. , liikuntaan, mielenterveysongelmiin, tupakoinnin haittavaikutuksiin, diabetekseen, liikalihavuuteen, kohonneeseen verenpaineeseen ym. liittyvää koulutusta.

 

TAUSTAA:

Suurin työkyvyttömyyttä, sairauksia ja ennenaikaisia työikäisten kuolemia aiheuttava tekijä on päihteiden väärinkäyttö. Päihdetilastollisen vuosikirjan mukaan työikäisillä miehillä joka kuudes ja naisilla joka kymmenes kuolemantapaus on alkoholisairauksien aiheuttama. Päihdehuollon kokonaiskustannukset Suomessa vuonna 2010 olivat 169 miljoonaa euroa. (THL: Päihdetilastollinen vuosikirja 2012)

Työpaikoilta hoitoon ohjautuu vain jäävuoren huippu. Ongelmat ovat myös saattaneet näkyä jo vuosia ja niistä on vaiettu ja niitä on katseltu sormien läpi. Etenevään riippuvuussairauteen sairastuneen ihmisen tila on pahentunut ajan myötä ja työkyky laskenut sellaiselle tasolle, että paljoa ei ole enää tehtävissä.

Paras varhaisen havahtumisen ja puheeksioton resurssi on itse työyhteisö! Riittävän varhain tehty kunnollinen väliintulo säästää työnantajaa ja työyhteisöä jopa vuosien harmeilta ja taloudellisilta menetyksiltä. Samoin itse riippuvuuteen sairastunut työntekijä saa ajoissa apua.

Työntekijöiden liiallisella päihteidenkäytöllä on merkittävä vaikutus työntekemisen kustannuksiin. Esimerkiksi alkoholinkäyttöön liittyvät ongelmat työpaikalla eivät rajoitu pelkästään juomiseen työaikana: liiallinen alkoholinkäyttö aiheuttaa mm. hajamielisyyttä työssä, vähentää tuottavuutta ja näkyy lisääntyneinä työterveyshoidon kustannuksina, työtapaturmina, poissaoloina sekä ennenaikaisina eläkkeinä.

Vuonna 2011 Kansaneläkelaitoksen myöntämiä eläkkeitä, joissa alkoholisairaus oli osana diagnoosia, oli 12 008 kpl. Eläkkeistä, joissa alkoholi oli pääsairautena, vastaava luku oli 2957 kpl. Yksityisen ja julkisen sektorin työeläkkeistä alkoholisairaudet olivat mukana 10 180 myönnetyssä eläkkeessä ja pääsairautena 4611 eläkkeessä (THL: Päihdetilastollinen vuosikirja 2012). Näistä ihmisistä yli puolet eläköityivät työelämästä. Eläkkeiden ja sairauspäivärahojen alkoholihaittakustannukset vuonna 2010 olivat 182 – 271 miljoonaa euroa (THL: Päihdehaittakustannukset 2010).

Työntekijät, joilla on ongelmia päihteiden kanssa, eivät jätä ongelmiaan kotiin kun tulevat työpaikalle. Yhdelläkään työnantajalla ei ole varaa vaarantaa työturvallisuutta vain toivomalla että ”he jättäisivät”.

Suurin osa riippuvuusongelmaisista käy töissä. THL:n arvion mukaan 63 % alkoholiriippuvuusdiagnoosin kriteerit täyttävistä ihmisistä on työelämässä. Kuitenkin vain kourallinen työntekijöistä ja heidän perheenjäsenistään, joilla on riippuvuusongelmia, saavat apua. Tutkimusten mukaan alle 10 % työtä tekevistä ihmisistä, joilla on vakavia päihdeongelmia, saavat tarvitsemaansa hoitoa.(George Washington Medical Center: Workplace screening & Brief Intervention, 2008) Kaiken kaikkiaan noin kahdeksalla prosentilla koko populaatiosta on diagnosoitavissa oleva alkoholiriippuvuus mutta vain alle prosentilla tämä diagnoosi on tehty.

Riippuvuussairauksien kustannuksia työnantajille:

 • kaksinkertaiset työterveyskustannukset muihin työntekijöihin verrattuna
 • 3,5 kertaa suurempi todennäköisyys loukkaantua työpaikalla sattuneissa onnettomuuksissa, joista on aiheutunut vammautumisia ja korvauksia
 • tutkimusten mukaan joka viides työntekijä on joskus joutunut vaaraan tai loukkaantunut työpaikalla, joutunut työskentelemään enemmän, tekemään jo tehtyä työtä uudelleen, tai peittelemään työn jälkeä jonkun työtoverinsa riippuvuusongelman seurauksena (TTL)

 

Yli puolet riippuvuusongelmaisten perheenjäsenistä raportoi, että heidän työkykynsä ja toimintakykynsä kotona on alentunut perheenjäsenen juomisen tms. vuoksi

(https://www.alcoholcostcalculator.org/)

Koulutusta, konsultaatiota ja asiantuntemusta riippuvuusongelmien kohtaamiseen, sekä tehokkaaseen ja rakentavaan käsittelyyn työpaikoilla. Koko työyhteisölle ja erityisesti esimiehille. Myös kattavien työhyvinvointiohjelmien rakentaminen.

APUA JA TUKEA

Konsultaatio- ja asiantuntijapalvelua päihdetoimijoille. Apua ja tukea mm. toiminnan käynnistämiseen, hoito-ohjelman selkeyttämiseen, henkilöstön koulutukseen. Myös digitaalisten arviointi- ym. palveluitten rakentaminen yhteistyökumppanin kanssa. Erityisasiantuntemuksena 12 askeleen toipumisohjelman  ammatillinen soveltaminen, henkilöstön johtaminen.
Lue lisää

Oletko perustamassa päihdetyön hoito- tai kuntoutusyksikköä? Tai onko työyhteisönne toiminta laajenemassa päihdetyöhön? Tarvitsetteko rautaisen ammattilaisen kokemusta ja näkemystä toiminnan käynnistämiseen tai suunnan selkeyttämiseen?

Olen ollut perustamassa ja käynnistämässä useita itsenäisiä hoitoyksiköitä, sekä luomassa edelleen toiminnassa olevia päihdetyön mallleja niin työvoimahallinnolle kuin vankeinhoitoonkin.

Voin tuoda päihdehoitopaikan perustamista suunnitteleville ihmisille yhteisesti suunnitellun ja yksilöllisesti räätälöidysti koko hoito-ohjelman perustamisen ja sen hoidollisen sisällön henkilökunnan koulutuksineen “avaimet käteen”- periaatteella.

Voin auttaa esimerkiksi yksikön perustamisessa sen perustamistoimenpiteistä aina henkilökunnan coachaamiseen ja hoito-ohjelmaan, sekä markkinointiin asti. Voin olla mukana myös toiminnan jo alettua  couchaamassa henkilöstöä varsinaiseen asiakas/potilastyöhön.

Erityisasiantuntemukseni liittyy 12 askeleen ammatilliseen soveltamiseen, oman toipumiskokemuksen käyttöön hoitotyössä sekä terapiatyötä tekevän tiimin johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvä erityispiirteet.

Voin olla oikea henkilö konsultoimaan myös, jos tuntuu, että työyhteisö on jämähtänyt paikalleen ja on “vain töissä täällä”?

Jos hoito-ohjelma kaipaa ammatillisuuden asteen lisäämistä ja selkeyttämistä, olet kääntymässä oikean henkilön puoleen.

Esimerkkihintoja:

  • yksilö/casekonsultaatio 120€/h (+ALV24%)
  • koulutuspäivä koko henkilöstölle 1200€/päivä  +ALV24%)
  • laajemmissa kokonaisuuksissa hintatarjous määräytyy työn kokonaisuuden mukaan.

Ota yhteyttä ja kysy rohkeasti!

OSAAMISTA IHMISSUHTEISIIN

Kuinka kohdata päihderiippuvainen asiakas?

Kohtaamiskoulutusta haastaviin tilanteisiin ihmissuhdetyössä. Mm. päihderiippuvaisten, päihderiippuvaisten läheisten ym. kohtaaminen. Vuosien kokemuksen ja tiedonkeruun kautta hioutuneet työkalut ihmisille, jotka ovat jo menettäneet toivonsa tiettyjen asiakasryhmien suhteen. Avainasemassa ovat usein ennenkaikkea työntekijän itseen kohdistuvat uskomukset sekä oma työssä jaksaminen

Kaikilla on toivoa! Yksikään asiakas ei ole menetetty!

Lue lisää

Tuntuuko, että olet vaipumassa asiakkaitten kanssa epätoivoon? Kuinka ihmeessä pitkälle alkoholisoitunutta tai addiktoitunutta henkilöä on mahdollista auttaa?

Usein päihderiippuvaisten kanssa työtä tekevät, sosiaalityöntekijät, sairaanhoitajat, työvoimaviranomaiset, tai ylipäänsä asiakaspalvelutyössä olevat, kohtaavat voimattomuutta ks. asiakasryhmän kanssa. Tähän voimattomuuteen saattaa vaikuttaa omat kokemukset työssä, sekä yllättävän usein omat lapsuuden kokemukset esimerkiksi oman perhepiirin päihteidenkäytöstä. Em. asiat luovat vahvoja, osin tiedostamattomiakin uskomuksia, jotka vaikuttavat vahvasti kohtaamiseen työssä.

Näitä uskomuksia on mahdollista muuttaa toimivammiksi! Ja saada toivon näkökulma työhön. Kohtaamiskoulutukseni eivät päästä helpolla, niissä pureudutaan hokkuspokkus- menetelmien sijaan omaan itseen ja ennen kaikkea omaan suhtautumiseen päihteisiin sekä päihderiippuvaisiin ihmisiin. Vain tulemalla tietoiseksi omista sisäänrakentuneista uskomuksistaan, voi aloittaa muutostyön. Koska kyllä, asiakkaan kanssa työskentelyn avain on muutos itsessä, omien uskomusten linja suhteessa ihmisiin joiden kanssa tekee työtä.

Koulutuksissani tulee myös rautaisannos riippvuudesta sairautena, sen arvioimisesta, sekä erilaisista työkaluista arviointiin.

Kohtaamiseen koulutan toki menetelmiä mutta henkilökohtainen kasvu itsehavainnoinnin kautta on avainsana onnistuneeseen työhön.

henkilökohtainen konsultaatio / koutsaus

 • 120€/ tunti

koulutusta  ryhmille

 • 1200€ (+ALV24%) / päivä, 700€ (+ALV24%) / puoli päivää + kulut

Koulutusten, valmennuksien, lyhytkurssien ym. rakentaminen mm. haastavissa työ.- ym. muutoksissa eläville. Myös addiktioiden vahingoittamille perheille.

Minulla on erityistä kokemusta mm. työvoimahallinnon ja vankeinhoidon kanssa yhteistyössä rakennettujen valmennusten ja toimintaohjelmien suunnittelusta ja rakentamisesta. Olen suunnitellut ja toteuttanut lyhytkursseja myös riippuvuussairaudesta kärsivien perheiden läheisille.

Lue lisää

Yhdessä esim. päihdeinterventioita tekevien organisaatioiden kanssa tietoiskuja, koulutusta ja erilaisia tukimuotoja päihdeasiakkaiden läheisille. Puolisoille, vanhemmille, lapsille, työkavereille jne.

Päihderiippuvuus sairautena ei kosketa ainoastaan siihen sairastunutta ihmistä. Perheet ja ystävät saattavat olla vuosia kovienkin paineiden alla ja omasta elämästä saattaa muodostua eräänlainen näytelmä, jota riippuvainen ihminen ohjailee.

Usein läheinen ajattelee, että avuntarpeessa on vain itse riippuvainen ja “kaikki olisi paremmin”, kun tämä vain ottaisi apua vastaan.

Läheiset ovat kuitenkin vuosia jatkuneen päihdekierteen jäljiltä todella väsyneitä, ja kärsivät itse asiassa hyvinkin samoista oireista kuin itse riippuvaisetkin: työtehon laskusta ja jopa työkyvyn menetyksestä, unettomuudesta, psyykkisestä ja fyysisestä huonovointisuudesta jne.

Tähän voi vaikuttaa! Riippumatta siitä, mitä päihdeongelmainen itse elämälleen tekee, on läheisillä mahdollisuus panostaa omaan hyvinvointiinsa.

Ensimmäinen askel on saada oikeaa tietoa, seuraava on alkaa oikeasti huolehtia itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan – ja irrottautua rakkaudella riippuvaisesta.

Räätälöin eri kohderyhmille erilaisia kohtaamisia ja valmennuksia. Tarvittaessa käytän apuna laajaa yhteistyöasiantuntijaverkostoani.

OTA YHTEYTTÄ!

JOUNI LEHTO

Asun Lahdessa ja perheeseeni kuuluu vaimo, sekä 5 lasta, joista kaksi on jo aikuisia ja maailmalla, kolme nuorinta kotona vielä pitkään.

Minulla on pitkä työkokemus sosiaali- ja terveysalan, erityisesti päihdehoidon, esimies-, koulutus-, sekä asiakastyön tehtävistä. Olen toiminut, lähinnä päihdetyössä, sen lähes joka tasolla: terapeuttina, asiantuntijana ja kouluttajana, sekä johtamistehtävissä ja esimiestyössä. Olen myös ollut innovoimassa, sekä toteuttamassa monenlaisia uusia lähestymistapoja mm. vankeinhoitoon sekä työvoimahallinnolle….LUE LISÄÄ!

Lue lisää Jounista tästä

Erityisosaamistani ja mielenkiintoni kohteita ovat ihmissuhteet, yhteisölliset ilmiöt ja mindfulness- tekniikat. Viitekehyksistä hallitsen sujuvasti 12 askeleen toipumisohjelman ammatillista soveltamista, valinnan teoriaa ja realiteettiterapiaa, erilaisia mindfulness- tekniikoita, motivoivaa haastattelua, sekä yhteisöhoitoa.

Henkilökohtaista ”perstuntumaa” minulla on elämän nurjista, vähemmän miellyttävistäkin puolista. Toisaalta kosolti kokemusta on kertynyt myös selviämisestä ja toipumisesta: vaikeina ja toivottomanakin pitämistäni umpikujista ja niiden jälkeisestä toipumisesta ja tavallisesta elämästä.

Harrastuksiini kuuluu jokapäiväisen lukemisen ja kirjoittamisen lisäksi musiikki, sekä liikunta, jota olenkin alkanut yhdistää erilaiseen ammatilliseen osaamiseeni.

Olen kiinnostunut liikunnasta ja monista siihen liittyvistä ilmiöistä ja lähestynyt sitä omien ammatillisten viitekehysteni kautta. Erilaisia ajatuksia, sekä teksteiksi ja pian koulutuksiksi syntyneitä aihioita on mm. motivaatiosta, flow- tiloista, intohimon ja pakkomielteen erosta addiktiohin ja turvallisesta tavoitteenasettelusta sekä stressinhallinnasta, johtamiseen ja ennen kaikkea itsensä johtamiseen, esimerkillisyyteen ja itsensä ylittämisen tematiikkaan. Toki liikunta voimavarana ja energiantuojana, levon ja oikean ravinnon yhdistelmänä alkaa olla lähes välttämätön tasapainottaja nykyaikaisessa ajattelussa kelle tahansa työelämän melskeissä pyörivälle.

Oma liikuntataustani polveutuu lukuisien lapsena ja nuorena harrastettujen lajien, voimanoston ja golfin kautta kestävyysliikuntaan, josta on sitten löytynyt hieman varttuneemmalla iällä se todellinen rakkaus. Maratoneja, niin maanteillä kuin poluilla, on takana toistakymmentä ja sitä pitempiäkin, ns. ultramatkoja on juostuna jo muutama.

OTA YHTEYTTÄ JOUNIIN

Jouni Lehto

8 + 11 =

Jounin työssään käyttämät viitekehykset:

realiteettiterapia, valinnan teoria, motivoiva haastattelu, MBSR, Lead Management

Avainsanat:

Päihteet, päihdetyö, motivaatio, henkinen ergonomia, stressinhallinta, tavoitteenasettelu, keskittyminen, rentoutuminen, flow- tila, itseen kohdistuvat uskomukset, elämänhallinta, erilaiset ihmissuhteet ja kohtaaminen

Yhteystiedot:

jouni(at)jounilehto.fi
+358 503514090

Lahti, Finland

jouni@jounilehto.fi

+358 503514090